Foreningen Norden har sitt hundreårsjubileum i 2019

(Tekst av Embret T. Rognerød.) 

-Jeg presenterte en idé om å fremme nordiske ikoner i forbindelse med hundreårsjubileet til Foreningen Norden. Forslaget ble godt mottatt, og nå er arbeidet i full gang, sier Unni Askeland, som også er medlem i foreningen.

Det er Askeland selv som skal plukke ut og gjøre de første kunstverkene, men hun har ambisjoner om at dette også skal bli et større, nordisk prosjekt.

– Tanken er å invitere inn kunstnere også fra de andre landene, når jeg er noenlunde ferdig med bildene.

FNUA.jpg

FASCINERT AV BLIXEN

Magasinet Norden møter den profilerte kunstneren i studioet hennes på Jessheim for å snakke om «Nordiske ikoner» – et kunstprosjekt som også er en del av Foreningen Nordens 100-årsjubileum i 2019. Her skal noen av de personlighetene som har formet den moderne nordiske kulturen portretteres på nytt i en kunstnerisk form.

– Jeg vil gjerne sørge for at dette er portretter som er annerledes enn de som havner på haleroret til Norwegian, sier Askeland.

Studioet hennes ligger i et litt unnselig industribygg. En madrass på gulvet og et bord med stearinlys vitner om arbeidsdager som er lengre enn gjennomsnittet. Her jobber hun gjerne fra formiddagen til ti–elleve om kvelden, forteller Askeland selv.

Et lerret med Karen Blixens karakteristiske profil tyder på at arbeidet med de nordiske ikonene er i gang. Blixen blir det første ikonet, og Askeland har gått grundig til verks, blant annet har hun besøkt kunstnerhjemmet til Blixen i Rungstedlund.

– Karen Blixen er en av de forfatterne jeg ble fascinert av allerede som ungdom. Jeg begynte å lese henne tidlig. Filmen Mitt Afrika brakte meg enda lenger inn i hennes verden. Hun hadde en unik integritet og var en ypperlig historieforteller.

PERSONLIGE IKONER

De siste årene har Unni Askeland hatt et høyt aktivitetsnivå. I fjor holdt hun utstillingen «Er jeg fin nok for deg?» på Fineart i Oslo. En selvutleverende utstilling, som en kunstkritiker omtalte som hennes mest personlige.

Da skulle man kanskje tro at «Nordiske ikoner», der hun selv ikke er avbildet, blir mindre personlig. Men Askeland kjøper ikke nødvendigvis denne påstanden.

– Det er nok sant at mange av de prosjektene jeg har gjort, handler om selviscenesettelse. Men dette prosjektet stikker på mange måter dypere. Jeg går tett på personer som virkelig betyr noe for meg.

Bak det påbegynte Karen Blixen- motivet, står en kulltegning som viser Unni Askeland selv. Bildet, som er fra den forrige utstillingen hennes, er basert på en selfie hun tok i sengen. Vi leser så mye inn i det tilsynelatende private, poengterer kunstneren.

– Etter at bildet var ferdig så jeg referansene til Munchs «Madonna», sier Askeland.

Utover høsten og vinteren skal Askeland jobbe videre med de nordiske ikonene. De andre navnene i serien er hun tilbakeholden med, men på et bord i studioet har Askeland lagt fram fotografier av andre kjente, nordiske profiler.

Først skal hun ferdigstille bildet av Blixen. Idet Magasinet Norden besøker Askeland, er et fotografi festet til lerretet med tape. Går man nærmere, kan man se at det forestiller landskapet fra Kenya – der Blixen levde fra 1917–1931.

– For meg handler det aller meste av kunsten om de tre temaene livet, døden og kjærligheten. Jeg tror Karen Blixen var mest levende der nede, og at menneskene hun var omgitt av, kom henne veldig nær.